Minimér frafaldsprocenten med Howdy!

Skab bedre trivsel for de studerende

Dårligt mentalt helbred
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser at unge studerende i Danmark oplever stigende dårlig mental sundhed.
Stress
I gennemsnit oplever 18 procent af de studerende på de videregående uddannelser altid eller ofte stærke stress-symptomer.
Ensomhed
Ensomhed på uddannelsen er den fjerde mest angivne årsag til frafald på videregående uddannelser.

Ensomhed og stress blandt studerende er stigende

Tiden lige nu skaber utryghed og usikkerhed for de studerende. Flere unge er ensomme og mangler følelsen af sammenhold og samhørighed med deres medstuderende.

Generelt er en af årsagerne til frafald på uddannelser relateret til mistrivsel og ensomhed, hvilket stiller endnu større krav til at forebygge en uheldig trivselsudvikling særligt nu.

Trivsel i en pandemi

Covid-19 har haft store konsekvenser for rigtig mange mennesker. Hverdagen er præget af usikkerhed og mange er efterhånden i en presset situation, hvor studieliv og privatliv bliver blandet sammen. Derfor er den mentale trivsel blandt studerende enormt vigtig netop nu.

Vi har redskabet til at give de studerende et bedre indsigt i deres mentale trivsel lige nu, og ved behov vil dygtige psykologer guide dem imod et bedre mentalt helbred.

Howdy

Et trivselsværktøj til de studerende

Howdy er et trivselsværktøj, der sikrer refleksion over egen trivsel hos den unge og giver mulighed for støtte på et tidligt tidspunkt. Vores beredskab af erhvervspsykologer ringer proaktivt op til den unge med begyndende mistrivsel og tilbyder en telefonisk samtale, hvor den unge får redskaber og bliver opmærksom på de muligheder, der er for at vende en uheldig udvikling.

Gennem en unik metode giver vi jer indsigt i både de studerende og medarbejdernes trivsel, og griber proaktivt ind når behovet opstår.

Med Howdy får du:

- Bedre indsigt i de studerendes mentale helbred
- Løbende feedback omkring trivslen
- Adgang til et beredskab af dygtige psykologer

Skab bedre trivselsvilkår for de studerende og minimér frafaldet med Howdy!
Ønsker I at høre mere?

Book et uforpligtende møde

Hvad siger andre?

Udtalelser om Howdy