Udtalelser om Howdy

Fra virksomheder og Howdy-brugere
Læs herunder hvad udvalgte virksomheder synes

Exacta Regnskab - 15 ansatte

"Som ledelse i en mindre virksomhed, har Howdy givet os et værktøj, hvor vi kan åbne op for en indbyrdes dialog, hvis trivslen i en periode er faldende. Vi har via Howdy fået et redskab, der har skabt større værdi for virksomheden end vi havde forventet. Dette gælder den daglige trivsel, men også det fokus, der er kommet omkring arbejdsbyrder og stressfaktorer. Derudover fandt vi også, at Howdy ville sende et signal til vores medarbejdere om, at vi rent faktisk interesserer os for dem."

Lars-Erik Nielsen – Direktør,  Exacta regnskab

Keycore - 30 ansatte

"For at kunne vokse har vi haft behov for nye måder at tiltrække de rette medarbejdere, og her har Howdy givet os en ekstra dimension i forhold til at vise i rekrutteringsfasen, at i Keycore, der tager vi altså hånd om vores medarbejderes trivsel og velbefindende."                     

Anette Jespersen Schucany – People Manager, Keycore​

“It may be that we pay for a health insurance, but if the employees do not use it or discover problems too late, then Howdy really is a relevant product”

Joachim Rørbøl – CEO, Efio

Energi Viborg - 100 ansatte

"Howdy er ikke målet i sig selv, men midlet til at nå vores mål, da det bidrager til, at vi får skabt mere dialog og handling omkring trivsel i organisationen."

Læs mere her

Christian Hagelskjær – CEO,  Energi Viborg

"Min ambition med at arbejde med Howdy er fortsat at have en forretning, som kunderne kan lide at komme i. Samtidig ønsker jeg også overfor nuværende og kommende medarbejdere at sikre, at de har et arbejde, hvor de har det godt. De bruger alle mange timer på arbejdet – og det er vigtigt, at de har det godt."

Læs mere her

Flemming H. Christensen – Direktør, VW Ishøj

Howdy - for alle type virksomheder
Se video her:
Udtalelser om Howdy
Feedback fra Howdy-brugere
"Jeg har fået kigget på mine vaner og fået sikret mig, at jeg får gjort noget ved det. Det har været utrolig nyttigt at få en påmindelse om, at jeg også skal huske min egen krop og min egen trivsel. Det har jeg ikke tidligere været super god til. Jeg har knoklet på arbejdet og passet på mine familiemedlemmer, og så er jeg nok selv røget lidt ned ad listen. Det har været super sundt at få skiftet i mine prioritetet."
Anonym
Mandlig bruger af Howdy
"En ting er en app, der holder øje med, hvad der sker. Men en anden ting er, at de ringer op - det er ret fantastisk. Det er nok det, der gav mig en indsigt i, at det er nok noget, jeg har manglet (…) Jeg har tænkt meget mere over, hvordan mine uger egentlig er gået, om jeg egentlig laver det arbejde, jeg gerne vil og har lyst til. Det har givet mig noget mere refleksion."
Anonym
Kvindelig bruger af Howdy
"Det er nyt for mig at være opmærksom på min trivsel. Det er noget, jeg har haft brug for at være opmærksom på. Det er dalet det sidste halve år, har jeg selv kunnet mærke. Howdy har forstærket mit fokus på trivsel og bekræftet den følelse, jeg har haft."
Anonym
Mandlig bruger af Howdy
"Det giver en overvejelse om, hvordan man føler, at hverdagen har fungeret, ellers kan man godt glemme at tænke over, hvordan trivsel er."
Anonym
Mandlig bruger af Howdy
"Tak, det er en gave!"
Anonym
Kvindelig bruger af Howdy
PFA og Howdy
Det naturlige samarbejde

PFA begyndte at samarbejde med Howdy i 2018 og har løsningen ude hos
større virksomheder som Ørsted, DSV, IKEA, Coloplast, m.fl. med dokumenteret imponerende effekt!

En undersøgelse fra PFA viser, at hver 5. døjer med psykiske problemer som f.eks. stress i en sådan grad, at det direkte hæmmer dem i deres daglige arbejde. Mange mennesker overser eller undlader at handle på symptomerne – og de, der handler – gør det ofte på et for sent tidpunkt.

Howdy holder med hyppige målinger øje med medarbejdernes trivsel. Medarbejdere i lav eller faldende trivsel bliver kontaktet af PFA´s Sundhedslinje med tilbud om en coachende samtale. Denne type samtaler har vist sig at have en signifikant effekt i forhold til at få medarbejderne hurtigt og varigt tilbage i god trivsel.

Det, jeg i særdelshed synes godt om ved Howdy er at virksomhedens ledere og HR får
realtidsdata, som nemt og simpelt kan måle trivslen i teamet og organisationen, også
for de medarbejder der sidder på hjemmekontoret. At man udover den løbende
indsigt også får et digitalt sikkerhedsnet, der proaktivt tager fat i de medarbejdere der
mistrives, er så en ekstra bonus."

Rikke Bay Haaber - Chef for Strategisk Sundhed, PFA Pension