fbpx
Fokuser din trivselsindsats det rigtige sted

Heat map

Afslør de underliggende problemer

Vores heat map hjælper med at afsløre de underliggende årsager, der kan være årsag til gruppens lave trivsel, og hjælper med at identificere hvor trivselsindsatsen kan fokuseres.

Fra trivselsmåling til dialog

Howdy er en service, der kontinuerligt spørger ind til den mentale og fysiske trivsel. Baseret på disse spørgsmål, kan vi identificere hvorvidt en bruger har en høj, mellem eller lav trivsel. Hvis en bruger har en lav trivsel, vil Howdy response teamet blive aktiveret, hvilket betyder at indenfor et par dage, vil en professionel tage kontakt til brugeren med henblik på at gennemføre en fortrolig samtale. Brugere med mellem eller høj trivsel kan i nogle tilfælde også bede om en samtale. Vores professionelle vil typisk være en erhvervspsykolog eller fysioterapeut, alt efter om der tales om mental eller fysisk trivsel. Det kan i nogle tilfælde også være en sygeplejerske. I nogle specielle konfigurationer, vil brugeren ikke blive kontakte direkte, men i stedet blive opfordret til at tage kontakt til en relevant professionel dem selv.

Rapportering

Antallet af tilfælde med dårlig trivsel rapporteres til arbejdsgiveren baseret på, om en professionel responsagent var i stand til at nå ud til brugeren. Dog rapporteres kun grupper med mindst ti svar inden for den givne periode. Hvis brugeren giver sit samtykke, kan vores professionelle begrunde årsagen til brugerens dårlige trivsel til en årsagskode, som derefter præsenteres i pseudonymiseret form til arbejdsgiveren via vores heatmap. I hver periode får hver årsagskode et heat-niveau - en farvetone - der indikerer, hvilke årsager der bærer mest vægt i de perioder med lav trivsel. Heatmappet vil også være tilgængeligt for undergrupper, der opfylder kravet om mindst ti svar inden for perioden - en forholdsregel for at beskytte brugerens anonymitet. Tilfælde med lav trivsel kan tildeles op til to årsagskoder, hvor det er muligt at veje hver årsagskode individuelt.

Teknisk forklaring

Der er ti heat-niveauer, hvor de stærkere farver indikerer et højere niveau. Hver årsagskode med mindst et tilfælde beregnes som at have et af disse niveauer. Niveauet beregnes ved først at tælle alle sager med den tildelte årsagskode sammen, med respekt for den vægt de er tildelt. Dette beløb divideres med antallet af aktive brugere i gruppen i den relevante periode. Dette antal sammenlignes derefter med alle tildelinger af årsagskoder på tværs af Howdy-data. Heat-niveauet er derefter gruppens decilplacering inden for befolkningen. Howdy Body og Howdy Wellbeing årsagskodetildeling betragtes separat.

Farver

Hver farve repræsenterer koncentrationen af sager for den givne årsagskode, sammenlignet med den valgte gruppe af brugere.

Hvad er en årsagskode?

En årsagskode beskriver hvad der har påvirket medarbejderens fald i Howdy. Efter medarbejderen har haft en samtale Howdy beredskabet noteres en årsagskode.

Trivsel

Medarbejdere har fået nye opgaver, ændret ansættelse, eller påvirkes af organisatoriske forandringer.
Medarbejdere oplever problemer, udfordringer eller konflikter med egen leder eller med virksomhedens/organisationens generelle ledelse.
Beskriver helbredsproblemer af enten kort eller længerevarende karakter der er opstået i forbindelse med arbejde.
Medarbejdere savner fleksibilitet og/eller indflydelse i en egen opgaveløsning. Koden bruges også når medarbejdere ønsker hjælp udefra til at prioritere egne opgaver.
Medarbejdere oplever fysisk eller psykisk mobning, vold eller chikane fra andre medarbejdere (kollager, leder) og/eller kunder/borgere/samarbejdspartnere.
Medarbejdere oplever problemer, udfordringer og/eller konflikter med en eller flere kollegaer. Udfordringerne kan både være relationelle eller direkte forbundet til opgaveløsning.
Medarbejderen udviser tegn på belastningsreaktion (stress) og udbrændthed jf. ICD-10. Beredskabet noterer tegn, men diagnosticerer ikke. Tegn på belastningsreaktion (stress) er individuelle kan have fysisk (hjertebanken, svimmelhed), psykisk (grådlabil, hukommelsesbesvær) og adfærdsmæssig (nedsat dømmekraft, søvnløshed) karakter.
Medarbejdere oplever et højt arbejdspres, dvs. flere opgaver end han/hun oplever at have tid og ressourcer til at løse. Deadlines opleves som svære at nå. Arbejdspresset håndteres af medarbejderen, men han/hun begynder at være belastet heraf. Arbejdspres dækker både over opgave mængde og sværhedsgrader.
Medarbejderen savner anerkendelse og feedback fra ledelse og kollegaer.
Dækker over at et system (teknologi) eller fysisk udstyr ikke fungerer, ikke fungerer optimalt eller kræver en tilvænningsperiode.
Medarbejdere oplever udfordringer af privat karakter. Herunder bl.a. stressfyldt privat situation, helbredsproblemer af enten kort eller længerevarende karakter, familiære udfordringer og sygdom i familien.
Medarbejderen ønsker ikke at opgive en årsagskode. Siden marts 2020, har denne også dækket over Covid-19 relateret sager.
Medarbejderen takker nej til samtale med beredskabet. Typiske årsager: Medarbejderen får hjælp, eller medarbejderen oplever ikke behov for en samtale.
Sagen annulleres (skyldes bl.a. at medarbejderen ikke har opgivet sit telefonnummer, medarbejderen tastede forkert i sin besvarelse).
Beredskabet er efter 4 opkaldsforsøg ikke kommet i kontakt med medarbejderen.

Howdy Body

Bruges af Howdy Body beredskabet (fysioterapeuter), til fysiske/muskulære skader opstået i forbindelse med arbejde.
Bruges af Howdy Body beredskabet (fysioterapeuter), til fysiske/muskulære smerter opstået privat.
Bruges af Howdy Body beredskabet (fysioterapeuter), til kropslige smerter der ikke har muskulære karakter, fx smerter efter operation, skade, sygdom osv.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.