Stena 2

Bæredygtighed handler også om at passe på sine medarbejdere før de bliver syge

Stena Recycling er Nordens største genvindingsvirksomhed, som favner alle affaldsløsninger og sikrer virksomheder et cirkulært og bæredygtigt aftryk – Med Howdy passer organisationen proaktivt på sine medarbejdere, som en helt naturlig forlængelse af dét DNA.

Stena er én af Howdys nyeste kunder og en samarbejdspartner, der i sin tilgang til grøn omstilling, bæredygtig ledelse og en early care strategi, virkelig har sat en tyk streg under, at dét at virksomheden når sine mål og er i stand til at levere i et stadigt stigende tempo er helt afhængigt af, at medarbejderne trives. Howdy er igangsat som et pilotprojekt i virksomhedens afdelinger i Grenå og og Roskilde og i Stena har de simpelthen et motto der underbygger den bæredygtige tilgang, som lyder: ”Vi lever, som om der er en dag i morgen”..

”For 15 år siden arbejdede vi i Stena Recycling med affald – i dag arbejder vi med produktion”.

Den sætning fra Produktionsdirektør i Stena Recycling Jakob Drechsler Lund summer meget præcist udviklingen i renovationsbranchen op.

Op mod 97% af en bil bliver f.eks. i dag genanvendt, og i dag er skrot ikke skrot – det er guld. Det er godt for både kloden og økonomien.

I Stena består langt størstedelen af arbejdsstyrken af mænd, som for en stor dels vedkommende er helt uundværlige specialister. Generelt er mænd – også udenfor Stena – dårligere end kvinder til at mærke efter og til at reagere på begyndende tegn på mistrivsel. Derfor er samarbejdet med Howdy essentielt, for at sikre at medarbejderne faktisk får den hjælp de har brug for i tide og også for at understøtte at de møder på arbejde i god ”form”.

Det gælder ikke mindst fordi uopmærksomhed og fejl, begået f.eks. fordi nattesøvnen halter eller hovedet er et andet sted, i Stena potentielt kan have alvorlige konsekvenser ift. sikkerheden. Der arbejdes med tunge maskiner, med komplekse arbejdsgange og på samme måde som at det er en selvfølge at sikre medarbejdere med hjelme, sko og andet sikkerhedsudstyr, er det relevant at fokusere benhårdt på at sikre de ansattes mentale overskud. Eller som Jakob Drechsler Lund siger:

Vi mener at forebyggelse er en bedre løsning end helbredelse – en sikkerhedssele har ingen effekt, hvis den først påføres, efter du er kørt galt.

For Stena, som kunde i Howdy, betyder det f.eks. at medarbejdere der viser tidlige tegn på begyndende mistrivsel proaktivt bliver kontaktet af Howdys beredskab, som består af psykologer og fysioterapeuter. Beredskabet sikrer sammen med medarbejderen, at det han kan mærke bliver taget alvorligt og at der bliver handlet på det. 

Samtidig har ledelsen og HR hele tiden – gennem anonymiseret data – indsigt i virksomhedens samlede trivselsbillede og har dermed valid og helt aktuelt data at træffe afgørende beslutninger ud fra. Til gavn for den enkelte ansatte, til gavn for bundlinjen og til gavn for virksomheden. Og så fordi: ”Vi lever, som om der er en dag i morgen”!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Modtag værdifulde tips til din trivselsejse og bliv inspireret af opløftende historier om vejen til bedre sundhed. Tilmeld dig nu!