Howdy Score

Howdy Scoren – en ny feature i vores app

Formålet med Howdy Scoren er at præsentere en gruppe eller organisations trivsel som et simpelt, letforståeligt tal, der angiver den aktuelle trivselsstatus. Howdy Scoren spiller en stor rolle i, hvordan vi rapporterer trivsel til ledelse og HR.

Tidligere har Howdy Scoren kun været delt med HR, ledere og/eller administratorer med adgang til Howdy Manager Portalen.

Med vores nyeste app-udgivelse, der kommer senere på month, vil alle brugere*, der bruger appen, kunne se Howdy Scoren for deres organisation. Dette vil nu give brugerne indsigt i deres egen trivsel samt indsigt i trivslen i den organisation, de er en del af.

Det er vigtigt at medarbejderne kan se deres egen, gruppens og organisationens score for at kunne følge med og engagere sig i det der foregår. Når vi bliver bedt om at stemme, er vi også interesseret i at se resultatet og på samme måde har vi et behov for at vide, hvordan det går I vores organisation og egen gruppe med de svar der bliver afgivet i Howdy. Etikken taler også for at man selvfølgelig skal kunne se tilstanden på det som man er en del af.

Vi håber, at denne nye funktion vil inspirere brugerne til at deltage i en åben dialog om trivsel og give klarhed, gennemsigtighed og forståelse for, hvordan deres egne svar bidrager til den generelle trivsel i organisationen. Evnen til at følge med i organisationens trivsel vil øge deltagelsen, engagementet og motivationen for bedre at kunne tage hånd om vores egen og andres trivsel.

Bemærk venligst, at al information præsenteret via denne nye funktion, vil forblive fortrolig og anonymiseret. Dette har været tilfældet med alle tidligere præsenterede statistikker og vil fortsat være tilfældet. Derudover vil brugerne udelukkende kunne se statistik for virksomheder og grupper, som de selv tilhører.

*Denne feature er ikke nødvendigvis tilgængelig til alle brugere, da nogle kunder kan vælge at deaktivere denne feature.