fbpx
PFA

PFA Pension: Danmarks største kommercielle pensionsselskab tager nu Howdy løsningen ind i porteføljen

Goddag – det er dit pensionsselskab – hvordan har du det? 

Sådan kan det lyde, hvis du er kunde i PFA Pension, som nu styrker indsatsen yderligere for at komme stress blandt kunderne til livs. 

Med en ny aftale mellem PFA Pension og Worklife Barometer, kan PFA Pensions virksomhedskunder nu sikre, at medarbejdere, der har brug for hjælp, får denne hjælp på så tidligt et tidspunktat de er i stand til at handle på situationen. Det gøres ved at koble Howdy teknologien foran PFA Pensions Sundhedslinje. Det betyder, at medarbejdere, der har scoret lavt i Howdy´s trivselsmonitorering bliver kontaktet af Sundhedslinjen med tilbud om hjælp. 

Alle ved, at forebyggelse er bedre end behandling. Alligevel sættes mange forebyggende tiltag først ind når medarbejderen på eget initiativ rækker hånden ud – ofte på et sent tidspunkt og i mange tilfælde samtidig med sygemeldingen. 

Pensionsselskabet – den naturlige partner 

Mange virksomheder anser deres pensionsselskab som den naturlige partner, når de vil arbejde med forebyggelse. Det skyldes dels, at nogle pensionsselskaber har øget rådgivningen indenfor strategisk sundhed, men måske i højere grad, at medarbejderne allerede via fx sundhedsforsikringen har adgang til samtaler med psykolog og behandling hos fysioterapeut og kiropraktor.  

Vi har oplevet en stigende efterspørgsel efter at få bragt disse tilbud i spil på så tidligt et tidspunkt, at medarbejderen i samarbejde med arbejdspladsen reelt kan handle på problemstillingerne rettidigt. Samtidig er vi dog blevet udfordret på, at kunderne oplever et vist overlap mellem Howdys proaktive beredskab og forsikringsselskabernes reaktive beredskaber, og at de dermed betaler for samme ydelse 2 gange.  

Vi har flere gange oplevet, at forskellige pensionsselskaber har finansieret kundens brug af Howdy for udvalgte kunder, men aftalen med PFA er den første af sin art, hvor Howdy integreres i pensionsselskabets ydelser.

PFA Pension har en stærk markedsposition, og er ét af de selskaber, der er længst fremme, når det gælder den forebyggende indsats. Vi er derfor begejstrede over aftalen med PFA, som dels betyder at kunderne kan købe Howdy til en stærkt reduceret pris – men måske endnu vigtigere, at kunderne opnår en bedre sammenhæng mellem de forskellige sundhedstilbud, både virksomhed og medarbejdere har adgang til. 

Det er i alles interesse at få knækket stresskurven: Medarbejderen forbliver rask; Arbejdsgiver sparer de direkte og indirekte omkostninger en sygemelding medfører; Pensionsselskabet sparer udgiften til behandling og udbetaling af invalidepension.

Fakta: 

En undersøgelse fra PFA viser, at hver 5. døjer med psykiske problemer som f.eks. stress i en sådan grad, at det direkte hæmmer dem i deres daglige arbejde. 

Mange mennesker overser eller undlader at handle på symptomerne – og de, der handler – gør det ofte på et for sent tidpunkt. 

Howdy holder med hyppige målinger øje med medarbejdernes trivsel. Medarbejdere i lav eller faldende trivsel bliver kontaktet af PFA´s Sundhedslinje med tilbud om en coachende samtale. Denne type samtaler har vist sig at have en signifikant effekt i forhold til at få medarbejderne hurtigt og varigt tilbage i god trivsel. 

Share this post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on reddit
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.